Mahesh manjerekar new movie marathi

Mahesh manjrekar is a indian film actor, director and film producer living in mumbai.

His new movie “Nay varan bhat loncha kon nay koncha” is set to release on 14 February 2022.

Trailer of this movie is launch on youtube and after launching the trailer this movie is caught under controversy due to some bold scenes in the nvlknk trailer.

After controversy trailer is changed and some scenes in this trailer is removed from trailer and movie.

Nay varan bhat loncha kon nay koncha is based on a revenge story.

Screen writer of movie nay varan bhat loncha kon nay koncha is mahesh manjrekar.

Jayant kadam is story writer and dialog writer.

Production of Nay varan bhat loncha kon nay koncha is by Narendra hirawat and shreyans hirawat and co-producer is Vijay shende.

Nay varan bhat loncha kon nay koncha cast

Prem Dharmadhikari

Varad Nagwekar

Chhaya Kadam

Kashmera Shah

Umesh Jagtap

Rohit Haldikar

Shashank shende

Ganesh Yadav

Ashwini kulkarni

Savita malpekar

Ganesh revadekar

Nupur Dudwadkar

Nay varan bhat loncha kon nay koncha deleted trailer

https://youtu.be/c8cv9DljEPk

New trailer of varan bhat loncha

You can watch new trailer on saregama marathi youtube channel also.

About Mahesh Manjrekar