Marathi Status On Life Attitude

Here you can get the Marathi status on life 2022 in Marathi.

marathi attitude status| mirchi
marathi attitude | motivational status |
marathi girl attitude | mirchi status }
marathi mulgi attitude status |
marathi attitude status text | marathi dialogue |
marathi attitude status new |
marathi attitude status new sharechat |
sharechat marathi attitude status | new 2020 
marathi attitude good night status |

फरक नाही पडत कोण कसं वागतय… जो आपल्याशी चांगला आपण त्याच्याशी चांगले.

marathi attitude status| mirchi
marathi attitude | motivational status |
marathi girl attitude | mirchi status }
marathi mulgi attitude status |
marathi attitude status text | marathi dialogue |
marathi attitude status new |
marathi attitude status new sharechat |
sharechat marathi attitude status | new 2020 
marathi attitude good night status |


लोकाचे कण भरून किंवा काड्या करून कुणी मोठं होत नाही. लोकांच्या मनावर राज्य करण्यासाठी मोठं मन व निती साफ असावी लागते.

marathi attitude status| mirchi
marathi attitude | motivational status |
marathi girl attitude | mirchi status }
marathi mulgi attitude status |
marathi attitude status text | marathi dialogue |
marathi attitude status new |
marathi attitude status new sharechat |
sharechat marathi attitude status | new 2020 
marathi attitude good night status |

लोकांकडे जास्त लक्ष नाही द्यायचं ओ… कारण लोकांची सवयच असते स्वतःच ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं पहायचं वाकून.

marathi attitude status| mirchi
marathi attitude | motivational status |
marathi girl attitude | mirchi status }
marathi mulgi attitude status |
marathi attitude status text | marathi dialogue |
marathi attitude status new |
marathi attitude status new sharechat |
sharechat marathi attitude status | new 2020 
marathi attitude good night status |

आग लवणाऱ्यांना कुठे माहिती असतं की जर वाऱ्याने दिशा बदलली तर त्यांची पण राख होऊ शकते.

marathi attitude status| mirchi
marathi attitude | motivational status |
marathi girl attitude | mirchi status }
marathi mulgi attitude status |
marathi attitude status text | marathi dialogue |
marathi attitude status new |
marathi attitude status new sharechat |
sharechat marathi attitude status | new 2020 
marathi attitude good night status |

माझ्याविरुद्ध डाव करताना विचार करा कारण उत्तर द्यायला मी वेळेची वाट नाही बघत तर वेळ आणून उत्तर देतो.

marathi attitude status| mirchi
marathi attitude | motivational status |
marathi girl attitude | mirchi status }
marathi mulgi attitude status |
marathi attitude status text | marathi dialogue |
marathi attitude status new |
marathi attitude status new sharechat |
sharechat marathi attitude status | new 2020 
marathi attitude good night status |

ओळख ही नावात नसते ओ साहेब ती स्वभावात असावी लागते.

marathi attitude status| mirchi
marathi attitude | motivational status |
marathi girl attitude | mirchi status }
marathi mulgi attitude status |
marathi attitude status text | marathi dialogue |
marathi attitude status new |
marathi attitude status new sharechat |
sharechat marathi attitude status | new 2020 
marathi attitude good night status |

आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी दोन गोष्टी माहीत असाव्यात की कुठे वाकायचं आहे आणि कुठे वाकवायच आहे.

marathi attitude status| mirchi
marathi attitude | motivational status |
marathi girl attitude | mirchi status }
marathi mulgi attitude status |
marathi attitude status text | marathi dialogue |
marathi attitude status new |
marathi attitude status new sharechat |
sharechat marathi attitude status | new 2020 
marathi attitude good night status |

मतलबी लोकांसोबत राहण्यापेक्षा एकटं राहिलेलं चांगलं.

Marathi Status on Life 2022

marathi attitude status| mirchi
marathi attitude | motivational status |
marathi girl attitude | mirchi status }
marathi mulgi attitude status |
marathi attitude status text | marathi dialogue |
marathi attitude status new |
marathi attitude status new sharechat |
sharechat marathi attitude status | new 2020 
marathi attitude good night status |

काही लोक कुत्र्यासारखे असतात आपलंच खायचं आणि आपल्यावरच भुंकायच.

marathi attitude status| mirchi
marathi attitude | motivational status |
marathi girl attitude | mirchi status }
marathi mulgi attitude status |
marathi attitude status text | marathi dialogue |
marathi attitude status new |
marathi attitude status new sharechat |
sharechat marathi attitude status | new 2020 
marathi attitude good night status |

आयुष्य जगताना लोकांचं विचार नाही करायचा.

marathi attitude status| mirchi
marathi attitude | motivational status |
marathi girl attitude | mirchi status }
marathi mulgi attitude status |
marathi attitude status text | marathi dialogue |
marathi attitude status new |
marathi attitude status new sharechat |
sharechat marathi attitude status | new 2020 
marathi attitude good night status |

आपल्या मागे होणारी चर्चा व आपली बदनामी हीच आपल्या प्रगतीची खरी ओळख असते.

marathi attitude status| mirchi
marathi attitude | motivational status |
marathi girl attitude | mirchi status }
marathi mulgi attitude status |
marathi attitude status text | marathi dialogue |
marathi attitude status new |
marathi attitude status new sharechat |
sharechat marathi attitude status | new 2020 
marathi attitude good night status |

एखाद्याचे वाईट करून आनंदी होऊ नये कारण जेव्हा देव हिशोब करतो तेव्हा सावरण्याचा देखील वेळ मिळत नसतो

Read Also

Marathi Attitude Status

Our Other Domains : Lyricsbuddy.in


Leave a Comment