Marathi Ukhane

जन्म दिला मातेने पालन केले पित्याने

___ रावांचे नाव घेते बायको या नात्याने

गीतात जसा भाव, फुलांत तसा गंध,
___ रावांबरोबर जुळले, मनाचे रेशमी बंध.

 

सासू सासऱ्यांनी काम केले, एक पून्याचे,
___ रावांना दान दिले, मला जन्माचे.

चांगली पुस्तके आहेत, माणसांचे मित्र,
___रावांच्या सहवासात रंगविते, संसाराचे चित्र.

लग्नाचे आहे हे पर्व, संपत्तीचा नसावा गर्व,
___रावांचे नाव घेते, ऐकताना सर्व???

आई वडिलांनी केले संस्कार , शिक्षणाने केले सक्षम,
__ सोबत असताना, संसाराचा पाया होईल भक्कम.

 

लग्नासाठी मुले पाहिले, सतराशे साठ,
अखेर ____ रावांशी बांधली, लग्नाची गाठ.

 

गणपती बाप्पा आहेत, शंकर पार्वतीचे सुपुत्र,
___ रावांनी घातले मला, सर्वांसमोर मंगळसूत्र.

 

आवडता ऋतू आहे, आमचा पाऊस,
__ रावांना माझे नाव घेण्याची, खूप हाऊस.

 

ऊन पावसात कष्ट करून, पिकवलं शेतात सोन,
___ राव हेच माझ्या, सौभाग्याच लेणं.

 

पैठणीवर शोभे, सुंदर मोरांची जोडी,
___ रावांमुळे आली, माझ्या आयुष्याला गोडी.

 

शेतामध्ये पावसात, नाचत होता मोर,
___ रावांसारखे पती मिळाले, भाग्य माझे थोर

 

शेतामध्ये पावसात, नाचत होता मोर,
___ रावांसारखे पती मिळाले, भाग्य माझे थोर.

 

दहातून दहा गेले, बाकी राहिले शून्य,
__ रावांसारखे पती मिळाले, हेच माझे पुण्य.

 

श्री गणेश आहे शिव पार्वती चा पुत्र,
___रावांच्या नावाचे घालते मंगळसुत्र.

 

सोन्याच्या दागिन्यांनी सजली नवरी
नवरीच्या गळ्यात नाजुकशी सरी
मोठ्यांदा बोलते नका टवकारु कान
___ रावांचे नाव घेते राखून तुमचा मान.

 

लावीत होते कुंकू, त्यात सापडला मोती
___पती मिळाले म्हणून भाग्य मानू किती.

Leave a Comment