रॉयल मराठी Attitude स्टेटस | Marathi Attitude Status

नमस्कार मित्रांनो आज आम्ही तुमच्या साठी घेऊन आलो आहोत रॉयल मराठी Attitude स्टेटस | Marathi Attitude Status सोबतच Marathi attitude quotes images. 


दुसऱ्यावर Depend राहून हर्ट होण्यापेक्षा

एकटं राहून  लाईफ एन्जॉय करा मित्रांनो.


रॉयल मराठी Attitude स्टेटस | Marathi Attitude Status | Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

सेटिंग करणारे चिल्लर असतात

आपण एखाद्याच जाग्यावरच

निकाल लावू शकतो


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

नाराज तर नाराज प्रत्येकाचं मन जपण्याचा

ठेका नाही घेतला मी शेठ. 


रॉयल मराठी Attitude स्टेटस | Marathi Attitude Status | Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 वक्त का डर मुझे ना दिखा और ये

सब बाते अपने बाप को मत सिखा।


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

मोहरा किती पण भारी असू द्या हो

वजीरासमोर राजाला पण झुकावच लागते


आयुष्यात कोणाला भाव द्यायचा असेल

तर एकदा या दोनदा द्या

जर अतीच होत असेल तर त्यांना

शिस्तीत चुलीत घाला


रॉयल मराठी Attitude स्टेटस | Marathi Attitude Status | Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 आयुष्य मजेत जगा कारण आपण दुखी असलो तरी,

कोणाला काहीच फरक पडत नाही


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 आपल्या मनाचे दरवाजे नेहमी खुले असतात

पण फालतू लोकांसाठी जागा नसते 

कडेकडेनं निघायचं


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 लोक टाईमपास साठी बोलतात

आपण त्यांना आपलं समजून

बसतो


Whatsapp status attitude Marathi


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 एकटाच खुश आहे मी परेशान नको करू

प्रेम असेल तर प्रेम कर उपकार

नको करूस. 


रॉयल मराठी Attitude स्टेटस | Marathi Attitude Status | Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi । 

आम्ही फक्त कर्म करतो

कांड आपोआपच होतात


 फरक तर असणारच ना शेठ,

तुम्ही पुस्तकातून शिकले आणि मी अनुभवातून.


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 जेव्हा आम्ही शांत असतो तेव्हा

समजून घ्या की

युद्धाची तयारी चालू आहे


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 वेळ खराब नाही ओ आमची,

फक्त माणसं भंगार भेटले.


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 बोलायला आणि कोलायला शिका कारण

अन्याय हा शांत असणाऱ्या

लोकांवर होतो


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 नाव तेच खराब करतात ज्यांची आपल्या

बरोबर राहायची लायकी नसते


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 ना कधी झुकलो ना कधी झुकणार

स्वतःच्या जीवावर जगतो यालाच

जिंदगी म्हणतात.


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 बेटा झुला झूलना लेकिन अपने

बाप को मत भुलना।


 काही माणसं कामाला ठेवली आहेत

पाठीमागे बोलण्यासाठी,

पगार शून्य आहे पण काम इमानदारीने

करत असतात.


 जत्रा संपल्यावर देव, आणि गरज संपल्यावर

माणूस बदलायची सवय आम्हाला नाहीये.


हे देखील वाचा ( Read also )

1001+ Motivational quotes in English

New Attitude quotes in Marathi | रॉयल स्टेटस मराठी २०२१

Latest Marathi Jokes | 101+ मराठी विनोद हास्यजत्रा


Royal Marathi status


 कोणत्या देवीला नवस करायची आम्हाला

कधी गरज पडत नाही

कारण आज पण आम्ही स्वराज्य माता

जिजाऊचे संस्कार जपतो.


 माज म्हणा किंवा रुबाब आपण असच

जगणार आपल्या मनासारख.


 लोगो का काम है कहना कहने दो

हम बुरे है जनाब हमे बुरे ही रहने दो।


 थोडाफार Attitude ठेवावा लागतो रे… आपल्या अंगात

नाहीतर लोक कमजोर समजतात.


 बस झाली दुनियादारी,

आता जसे तुम्ही तसेच आम्ही.


 जिसकी नहीं लायकी,

उसकी फिकर कायकी


 हमारे एक अलग रुतबा है

आप कोई भी ही जनाब हमे फरक नही पडता।


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

आम्ही कोणाला कमी समजत नाही पण

तुम्ही पण आम्हाला हलक्यात घेण्याची

चुकी करू नका.


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 जान से बढ़कर है मेरी पब्लिक

नाव लिहायला जागा उरणार नाही.


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 आजकाल वेळेला किंमत आहे,

पैशाला नाही ओ शेठ.


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 उम्र छोटी है पर चर्चे बहोत है

हमसे जलने वाले खाक और चाहने वाले लाख है।


Royal-marathi-status । Marathi-attitude । New-marathi-attitude-status । Layki-status-in-marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-instagram-in-marathi । Attitude-status-marathi । Status-attitude-in-marathi । Marathi-attitude । King-status-in-marathi । Whatsapp-status-attitude-marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-marathi । Shayri-in-marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-marathi । Royal-status-in-marathi । Attitude-quotes-in-marathi ।

 आम्ही तुमच्यावर जळावं एवढी

तुमची लायकी नाही ओ शेठ.


रॉयल मराठी Attitude स्टेटस | Marathi Attitude Status


Search Queries for this post

Royal-Marathi-status । Marathi-attitude । New-Marathi-attitude-status । Layki-status-in-Marathi । Gunhegari-status । Bhaigiri-dialogue-status । Marathi-status-on-life-attitude । Royal-status-in-Marathi । Marathi-attitude-status-text । Attitude-caption-for-Instagram-in-Marathi । Attitude-status-Marathi । Status-attitude-in-Marathi । Marathi-attitude । King-status-in-Marathi । Whatsapp-status-attitude-Marathi । Marathi-kadak-status । Love-attitude-status-Marathi । Shayri-in-Marathi-attitude । Attitude-thoughts-in-Marathi । Royal-status-in-Marathi । Attitude-quotes-in-Marathi ।

Our other Sites : Marathigk.live