Hanuman Chalisa lyrics in hindi, PDF, Jpg file

Read Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi and Hanuman Chalisa in Marathi in this article. Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi | हनुमान चालीसा हिंदी मे   || दोहा || श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस … Read more